Garanti, İptal ve İade Koşulları

Garanti, İptal ve İade Koşulları

İptal ve İşlemleri

-ETOPYA hizmet satın almaya karar vermiş olan kullanıcılar; deneme aramalarına katılmış, sunulan hizmeti ve bu hizmeti oluşturan bileşenlerin ne olduğunu anlamış ve bu ürünü beğenmiş demektir.

-ETOPYA'dan yapılan alış veriş tamamen kullanıcının bilinci dahilinde gerçekleşen bir eylemdir.

Ayrıca ETOPYA, Kullanım Sözleşmesi maddelerinden herhangi birinde belirtilen kuralın/kuralların ihlal edildiğini görmesi durumunda kullanıcının satın aldığı hizmeti durdurabilir.

-ETOPYA durdurulan hizmeti vermeme hakkına sahiptir. Bu nedenle satın alınan ya da durdurulan paketlerin iptali veya iadesi söz konusu değildir.

Garanti Koşulları

-ETOPYA’nın kullanıcısı olmaktan doğan, doğrudan veya dolaylı olarak ortaya çıkabilecek, nedensel veya tesadüfî gelir ve menfaat kayıpları, işe zorunlu ara verilmesi, program veya diğer verilerin kaybedilmesi gibi durumlardan ETO kesinlikle sorumlu tutulamaz.

-ETOPYA olduğu şekli ile kullanıcıya sunulmuş olup, yukarıda bahsedilen durumların meydana gelmeyeceğini veya içeriklerin tam, doğru ve kullanışlı olduğunu taahhüt etmez.

-Yine ETOPYA hiçbir şeye bağlı olmaksızın içeriğinin tamamını veya bir kısmını değiştirmeye, kaldırmaya veya yenisini eklemeye yetkilidir.

-ETOPYA her ne sebeple olursa olsun ders ertelemesi yapmaz ve yapacağını taahhüt etmez.